Brukarstwo Kraków:

Brukarstwo towarzyszy naszej firmie niemal od początku jej istnienia. Firma nasza prócz produkcji oferuje układanie kostki brukowej.
Bazujemy głównie na kostce wlasnej produkcji, jednak na rzyczenie klienta istnieje możliwość wykonania usługi z innej kostki.
Układamy kostkę brukową typu Holland Behaton o grubości 6cm w kolorach: szary, czerwony, czarny, żółty oraz berzowy.

Przygotowanie podłoża przed układaniem kostki brukowej

Zanim rozpoczniemy układanie kostki brukowej obliczamy jej zapotrzebowanie i przedstawiamy klientowi ofertę cenową z podziałem na materiał i koszty brukarstwa. Po akceptacji kosztorysu przystępujemy do następujących prac:

Korytowanie, to nic innego jak wykonanie wykopu odpowiadającego swoją wielkością powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki brukowej. Głębokość wykopu uzależniona jest od rodzaju gleby oraz póĽniejszej eksploatacji powierzchni. Na glebach piaszczystych oraz przy przeznaczeniu na chodniki odpowiednią głębokością będzie 15-20cm. Na glebach podmokłych i gliniastych wykop musi być praktycznie dwukrotnie głębszy - 50cm.

Instalacja odwodnieniowa potrzebna jest, kiedy układamy kostkę na znacznej powierzchni lub na zjeĽdzie do garażu. Wodę spływającą z kostki możemy odprowadzić do zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub drenażu.

Krawężniki - przed rozpoczęciem układania kostki warto zadbać o krawężniki. Osadzone odpowiednio na gęstym betonie będą stanowić doskonałą barierę dla ziemi niesionej przez wodę opadową oraz wspomogą w utrzymaniu kostki na swoim miejscu nawet przy dużym nacisku na nią.

Podbudowa wykonana z pospółki lub tłucznia drogowego ma na celu ustabilizować grunt bezpośrednio pod układaną kostką brukową. w niektórych przypadkach dodatkowo stosuje się geowłókninę mającą na celu zapobiegnięciu mieszania się warstwy stabilizującej z gruntem rodzimym.

Dopiero przy tak przygotowanym gruncie nadchodzi czas na układanie kostki brukowej. Układa się ją rzędami lub wykonując zaplanowany wzór. Kostkę należy układać bardzo ciasno, stojąc na ułożonej już części. Czasami stosuje się pomiędzy brzegiem, a gruntem rodzimym klin z zaprawy mający na celu zabezpieczenie ułożonej kostki przed 'rozchodzeniem' się jej na boki. Po ułożeniu kostki brukowej powinno się dobić ewentualne nierówności za pomocą wibratora powierzchniowego z gumową nakladką.

Brukarstwo - gdzie układamy kostkę:

Obszar świadczenia usług przez nasza firmę to cała Małopolska oraz Śląsk. Z racji bliskiej odległości od naszego zakładu, najwięcej klientów mamy z miasta Kraków.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą oraz do niezobowiązującego darmowego spotkania, w celu przedstawienia naszej oferty.


© 2010-2013 Krabet Kraków Producent: kostki brukowej - krawężników - korytek ściekowych
    - płytek ażurowych i chodnikowych - bloczków betonowych - pustaków żużlowych - kostka ażurowa
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron